LICITATII EXECUTARE SILITA
Licitatii executare silita Piatra Neamt
Momentan nu exista licitatii.
Licitatii executare silita Bacau
Momentan nu exista licitatii.
Licitatii executare silita Roman
Momentan nu exista licitatii.
Licitatii executare silita Targu Neamt
Momentan nu exista licitatii.
Licitatii executare silita Onesti
Momentan nu exista licitatii.
Licitatii executare silita Bicaz
Momentan nu exista licitatii.
Persoanele interesate sa participe la licitatii trebuie sa depuna la sediul biroului pana la data stabilita pentru licitatie o serie de documente.

Peroanele fizice: cerere participare la  licitatie  in original si oferta de cumparare;
in original, dovada garantiei in cuantum de 10% din pretul de incepere al licitatiei;
cartea de identitate in orioginal si copie;
procura speciala autentica, in cazul mandatarilor, in original.

Persoane juridice: cerere participatie la licitatie  in original si oferta de cumparare;
in original, dovada garantiei in cuantum de 10% din pretul de incepere al licitatiei;
certificat de identificare fiscala, in copie certificata pentru conformitate cu originalul;
certificat constatator de la Registrul Comertului;
hotararea AGA, daca valoarea bunului depaseste 50% din valoarea capitalului social;
procura speciala autentica, in original;
careta de identitate a reprezentantului persoanei juridice, in copie si original.

Creditorii urmaritori si intervenienti ce au rang util de preferinta nu au obligatia de a depune garantia , decat pentru a acoperi , daca este cazul , diferenta dintre valoarea garantiei si propria creanta.

Persoanele care , impreuna cu debitorul, au asupra imobului urmarit, un drept de proprietate comuna, pe cote-parti, sunt dispensate de achitarea garantiei.