Biroul Executorilor
Judecatoresti Asociati

Balan Ioan si Andrei Andra

B.E.J.A. Balan Ioan si Andrei Andra ofera toate tipurile de activități de executare silită prevazute de Legea 188/2000 si Codul de Procedura Civila, pe raza judetelor Neamt si Bacau.

Servicii / Atributii

  • Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare
  • Comunicarea actelor de procedura
  • Recuperarea oricaror creante pe cale amiabila
  • Consultanta privind legea insolventei pentru persoane fizice
  • Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca
  • Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de Procedura Civila
  • Intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnare
  • Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata pentru cambii, bilete la ordin si cecuri

EXECUTARI SILITE DIRECTE

Evacuari
Puneri in posesie, , predari de bunuri etc.
Incredintarea, vizitarea sau stabilirea domiciliului minorului

EXECUTARI SILITE INDIRECTE

Urmărirea silită mobiliară
Urmărirea silită imobiliara

Licitatii

Vezi toate licitatiile

Land Rover Range Rover

2012    150.000km
Piatra Neamt, str. Calistrat Hogas, nr. 32.

32.450 €  -  153.425 RON

Teren  intravilan

4700 m2
Piatra Neamt, str. Izvoare

32.450 €  -  153.425 RON

Land Rover Range Rover

2012    150.000km
Piatra Neamt, str. Calistrat Hogas, nr. 32.

32.450 €  -  153.425 RON

Land Rover Range Rover

2012    150.000km
Piatra Neamt, str. Calistrat Hogas, nr. 32.

32.450 €  -  153.425 RON

Acte necesare

Pentru punerea în executare a unui titlu executoriu aveţi nevoie de:
1.    Cerere de executare silită
Descarca Model Cerere de executare silita
2.    Titlul executoriu in original
3.    Taxa judiciara de timbru pentru incuviintarea executarii silite
4.    Copia actului de identitate, pentru creditorul persoana fizica, respectiv copia certificatului de inregistrare in Registrul Comertului, pentru creditorul persoana juridica;
5.    copii legalizate ale rapoartelor de expertiză (dacă este cazul);
6.    contravaloarea cheltuielilor necesare demararii procedurii de executare (sumele şi termenele de plată se vor stabili împreună cu executorul judecătoresc).